top of page

Wie zijn we

Polygoon vzw is ontstaan op 1 januari 2017 als een vereniging die de brouwcultuur in het algemeen wil promoten. De 3 stichtende leden, Boris, Niels en Sven, brouwen al sinds 2011 op kleine schaal. Dat gist, hop, mout en water sindsdien hun vrije tijd zouden beheersen hadden ze niet durven denken.

Polygoon betekent niets meer of minder dan ‘veelhoek’, hetgeen de veelzijdigheid van bierbrouwen in het algemeen symboliseert. Als concept is bierbrouwen betrekkelijk eenvoudig, ieder aspect van het bierbrouwen kan echter zodanig uitgediept worden dat het een heuse wetenschap wordt, die verder reikt dan het traditionele. Dit is ook de benadering die Polygoon tracht te geven aan het bierbrouwen. Zonder rekening te houden met de weliswaar interessante en nuttige, maar veel te diep gewortelde tradities van de Belgische biercultuur trachten we het vizier ook te richten op brouwervaringen buiten onze Belgische biergrenzen en out-of-the-box te denken.

De veelhoek of Polygoon is duidelijk terug te vinden in het logo, maar ook in het smaakwiel. Dit smaakwiel is als het ware de karakterbeschrijving van het bier in het flesje en is dan ook typisch voor elk bier.

Een belangrijk principe dat door Polygoon gehanteerd wordt is het ‘open source’-principe. De wetenschap achter en de kennis over brouwerijtechnieken en bierrecepturen dient voor iedereen beschikbaar te zijn, zij het voor de hobbybrouwer, de liefhebber of de leek. Aarzel bijgevolg niet Polygoon te contacteren indien er vragen zijn over brouwtechnieken of Polygoon.

Ondertussen zijn er reeds drie bieren op de markt: Polygoon ANNA, Polygoon FLEUR en Polygoon KAMIEL. Graag vernemen we je mening, zodat we samen kunnen verder b(r)ouwen aan onze wetenschappelijke out-of-the-box brouwcultuur!

Polygoon

bottom of page